درد پشت پاشنه پا

درد پشت پاشنه پا

التهاب آشیل چیست؟درمان درد پشت پاشنه پا چگونه است

تاندون آشیل، از پا در برابر فشارهای زیاد حاصل از دویدن و پریدن و شرایطی که با استفاده ی بیش از حد و یا تخریب بافت که بافت را در معرض التهابات تاندونی قرار می دهد، حفاظت می کند.

این عارضه در شرایط معمول موجب ایجاد درد در پشت پا و نزدیک به پاشنه می گردد.

التهاب، پاسخ طبیعی بدن در برابر صدمات و بیماری هاست که اغلب موجب تورم ، درد یا سوزش می شود.

آشیل تندونیت، التهاب تاندون آشیل است.

التهاب آشیل منجر به موارد زیر می گردد :

ایجاد درد و سفتی در امتداد تاندون آشیل در صبحگاه.

وخیم تر شدن درد، در امتداد تاندون یا پشت پاشنه در زمان فعالیت.

احساس درد شدید یک روز پس ازفعالیت ورزشی.

خار پاشنه.

ضخیم شدن و سفتی تاندون.

راه های درمانی :

استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی.

ارائه پروتکل تقویتی اکسنتریک.

کفش های حفاظت کننده مخصوص و ارتز.

بازگرداندن عضله دو قلو به حالت اولیه .

حرکت درمانی.

فعالیت ورزشی.

منبع : drfoot.ir

نظرات بازدیدکنندگان