برجستگی انگشت کوچک پا

برجستگی انگشت کوچک پا

بونیونت یا برجستگی کنار انگشت کوچک پا چیست

هنگامی که استخوان های پایتان از داخل جابجا می شوند، موجب می گردد که یک برجستگی کوچک بر روی سطح خارجی پا به وجود بیاید که باعث ایجاد فشار و ایجاد چرخش در جهت خلاف انگشتان پایتان می گردد.

عوامل ژنتیکی ای نیز وجود دارند و همین امر زمینه را برای این حالت غیر طبیعی پا مهیا می کند.

وقوع این بیماری در زنان بیشتر از مردان دیده می شود.

بیماری برجستگی انگشت پنجم پا، بسیار شبیه به برجستگی انگشت شست می باشد.

این بیماری منجر به موارد زیر می گردد :                                          

احساس سوزش

التهاب و قرمزی

درد 

راه های درمانی :

استفاده از پدهای مناسب

توانبخشی

درمان تزریقی

یخ درمانی

ایجاد تغییر و اصلاحات در کفش

برداشتن پینه

برش و جراحی استخوان دیستال

راه های درمانی:

استفاده از پدهای مناسب

منبع : drfoot.ir

نظرات بازدیدکنندگان