ساعت مچی کاسیو EDIFICE کد EF-539D-1A4VUDF

موجـود نیسـت

EF-539D-1A4VUDF

موجود نیسـت

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاسیــو
ژاپــن
اورجینـال
کورنوگـــراف
باطـری
استیــــل ضد زنگ
48.5
11.5
استیــــل ضد زنگ
کریستـال معدنی
تــا 100 متــر