ساعت مچی کاترپیلار کد AD.163.34.131

موجـود نیسـت

AD.163.34.131

موجود نیسـت

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
اورجینـال
کورنوگـــراف
استیــــل ضد زنگ
چــرمی
کریستـال معدنی
تــا 100 متــر