ساعت مچی کاترپیلار کد MC.155.28.138

موجـود نیست

MC.155.28.138

موجود نیسـت

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
اورجینـال
Digital
Digital: 22020
باطـری
پلی کربنـــات
47
16
سیلیکــون
کریستـال معدنی
تــا 100 متــر