ساعت مچی کاترپیلار کد NJ.241.24.234

موجـود نیست

NJ.241.24.234

موجود نیسـت

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
اورجینـال
تک موتـــور
باطـری
استیــــل ضد زنگ
45
12
سیلیکــون
19
کریستـال معدنی
93
تــا 100 متــر