نیم ساق کلاسیک کاترپیلار Poe

P715264

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
چــرم طبیعـی
تــزریق
780 گرم " جفت "
واکـس خـور