نیم ساق کلاسیک کاترپیلار Dorrington

P716517

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
ویتنـام
اورجینـال
چــرم طبیعـی
تــزریق
840
قابـل شستشـو