نیم ساق کلاسیک کاترپیلار Beck Mid

P718673

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
چــرم طبیعـی
تــزریق
700 گرم " جفت "
واکـس خـور