کفش پیاده روی کاترپیلار Logan

P719186

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
اورجینـال
چــرم طبیعـی
رابـــر
دوخت و پــرس
650 گرم " جفت "