پوتین ایمنی کاترپیلار Safeway Mid

P90623

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
کاترپیــلار
امریــکا
ویتنـام
اورجینـال
چــرم طبیعـی
رابـــر
تــزریق
1700 گرم " جفت "
فلــزی
اصالت و سلامت کالا