کفش ترکینگ سالومون

366656

موجود نیسـت

اتمـام موجودی

اطلاع از زمـان موجود شدن
سالامــون
فرانسه
هنــد
اورجینـال
چرم اشبالت
گـــریپ
دوخت و پــرس
شستشو و اسپری نبوک