دلایل خارش پا

دلایل خارش پا

در تختخواب دراز کشیده اید و تلاش می کنید به خواب بروید، اما خارش پا این اجازه را به شما نمی دهد. شما به شدت نیازمند درمانی معجزه آسا برای از بین بردن سریع خارش هستید و شاید به این فکر می کنید که دلیل این خارش چه چیزی می تواند باشد ،

میخچه ها و پینه ها

میخچه ها و پینه ها

میخچه دارای یک مرکز متمایز می باشد که اغلب سخت است و ممکن است توسط پوست التهابی احاطه شده باشد ، وقتی فشرده میشود ممکن است دردناک باشد ، اما پینه معمولا دردناک نیست .

میخچـه و پینـه پا

میخچـه و پینـه پا

منشاء برخی از پینه ها دارای یک مرکز عمقی است که به عنوان یک تجمع هسته ای مانند ، شناخته می شوند. پینه ها به دلیل وارد شدن فشار فزاینده بر نواحی خاصی از کف پا گسترش پیدا می کند.

خار پاشنه پا

خار پاشنه پا

درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتاراست. فاسئیت پلانتار بیماری بسیار شایعی است بطوریکه حدس زده میشود حدود ده درصد از افراد به نوعی در طول زندگی خود درگیر این بیماری میشوند.

کوتاهی انگشت شست پا

کوتاهی انگشت شست پا

در بیماری پای یونانی یا سندرم مورتون، انگشت شست پا، کوتاهتر از انگشت دوم پا می باشد. در این حالت منشاء انگشت شست که از استخوان متاتارسال می باشد، کوتاه است و سر استخوان متاتارس دوم بلندتر بوده و بیش از حد وزن بدن را تحمل می کند.

برجستگی انگشت کوچک پا

برجستگی انگشت کوچک پا

هنگامی که استخوان های پایتان از داخل جابجا می شوند، موجب می گردد که یک برجستگی کوچک بر روی سطح خارجی پا به وجود بیاید که باعث ایجاد فشار و ایجاد چرخش در جهت خلاف انگشتان پایتان می گردد.

روی هم افتادن انگشت پا

روی هم افتادن انگشت پا

این بیماری معمولا به دلیل تغییر زاویه انگشت شست ایجاد می شود که موجب تغییر شکل و در هم رفتگی انگشتان کناری می شود. همچنین می تواند به علت خمیدگی انگشتان یا انگشت چکشی ایجاد شود.